OM OS

Skovsøhus Natur ApS blev i 2006 grundlagt af skov- og landskabsingeniør Verner Lauritsen, der også driver virksomheden til daglig med base i Sorø.

Vi rådgiver inden for alle områder af skov, jagt og natur, og administrerer skovarealer for større og mindre skovejere. Blandt andet etablerer vi læhegn, vildtremiser, søer og skovbeplantning, og vejleder før, under og efter forløbet. Vi har kontakt til relevante myndigheder, og sørger for alle nødvendige ansøgninger, der omhandler landzonetilladelser, dispensationer og tilskud. Herudover udarbejder vi jagt-, natur- og biotopplaner, og står desuden for etablering, vedligehold og salg af juletræskulturer og pyntegrønt.

Kontakt os

CV Verner Lauritsen

2006
Selvstændig skovfoged i Skovsøhus Natur ApS

2006
Diplomuddannelse i naturplaner

2002-2006
Skovfoged på Dønnerup Gods og Rangle Mølle Gods

1999-2002
Skovfoged på Store Frederikslund Gods

1999-1999
Skovfoged hos Thestrup A/S. Handel med råtræ, hovedsagelig til Kina

1991-1999 
Skovfoged på Rathlousdal og Stensballegaard

1991 
Uddannet Skov-og landskabsingeniør

Kontakt
Mobil: 20 49 84 01
Mail: vl@skovsoehusnatur.dk

CV Mathias Toftegaard Nielsen

2021
Ansat Skovfoged & Vildtforvalter i Skovsøhus Natur ApS

2020
Ansat Skovfoged & Projektleder Stub & Gren ApS

2019
Uddannet Vildtforvalter, Vildtforvaltningsskolen Kalø

2019
Uddannet Skov- og Landskabsingeniør, Københavns Universitet

2014
Uddannet Skov- og Naturteknikker, Dønnerup Gods.

Kontakt
Mobil: 30 27 84 01
Mail: mtn@skovsoehusnatur.dk

CV Kristina Bodal-Lauridsen

2022
Forstkandidat i Skovsøhus Natur ApS

2022
Administrator og bestyrelsesmedlem i Dansk Skovcertificering

2022
Uddannet Forstkandidat, Københavns Universitet

2014-2022
Selvstændig skovfoged i Bodal – Skov & Natur

2015-2016
Skovfoged ved Naturstyrelsen

2011-2014
Arealforvalter i Slagelse kommune

2011
Uddannet Skov- og Landskabsingeniør, Københavns Universitet

Kontakt
Mobil: 28 70 27 82
Mail: info@skovcertificering.dk