SKOV OG PEFC-GRUPPECERTIFICERING

Skovsøhus Natur ApS tilbyder totalløsninger indenfor skovadministration, rådgivning, salg og specifikke arbejdsopgaver i mindre målestok. Vi har mere end 30 års erfaring med skovdrift, og arbejder ud fra princippet om at få de bedst mulige økonomiske løsninger til at passe med ejerens langsigtede mål for skoven.

Vi er tilknyttet som rådgivende virksomhed ved følgende godser, skove, naturområder og kommuner:
​ ​
Rathlousdal Gods, Stensballegaard Gods,​ ​Store​ ​Frederikslund Gods, Kongsdal Gods, Valdbygaard Gods, Gerdrup-Lyngbygaard Gods, Vedbygaard Gods, Tyrrestrup Gods, Broksø Gods, Næsbyholm og Bavelse Godser, Brattingsborg Gods, Sorø Skoven, Nørgaard Skov, Bognæs Skovdistrikt, Tadre Skov, Allindemagle Skov, Treskel Skov, Hjartbro Skov, Oldebjerg-Lindebjerg Skov, Sønder Overdrev​ Skov​​, The Scandinavian, Reersø I/S, Skjoldenæsholm Skov & Natur samt Ishøj Kommune.

PEFC-gruppecertificering

Gennem vores samarbejde med Dansk Skovcertificering ApS tilbyder vi private og offentlige skove at være med i en uvildig PEFC-gruppecertificering.

Kontakt Dansk Skovcertificering for at høre nærmere om mulighederne for at få certificeret din skov.

Hvad er certificering?
Skovene producerer en lang række forskelligartede samfundsgoder, blandt andet træprodukter, vedvarende energi, kulstofbinding og -lagring, biodiversitet, ren luft og rent drikkevand, beskæftigelse og rekreation. Bæredygtig forvaltning af skovene forudsætter en vedvarende produktion, og de mange varierede interesser, der knytter sig til skovene, har medført et behov for at sikre en bæredygtig skovforvaltning gennem frivillig PEFC-certificering.

Målet med certificering er at anvende nogle fælles, globale principper for bæredygtig skovdrift, herunder et gennemarbejdet og troværdigt system, der garanterer bæredygtigt produceret træ og papir til forbrugerne.

Hvorfor certificere skoven?
Med indførelse af EUs Tømmerforordning (EUTR) er det ikke tilladt at markedsføre ulovligt fældet træ i EU. Det er skovejerens opgave at dokumentere, at hugget træ ikke stammer fra arealer med naturbeskyttelse, og at oparbejdningen ikke har skadet beskyttede kulturarvsværdier.

Fra fyringssæsonen 2019 skal op til 90% af det energitræ, som danske energiproducenter køber, være bæredygtigt, og resultere i en markant CO2-besparelse. Skovene skal derfor i stigende grad kunne dokumentere, at energitræ og skovflis er bæredygtigt produceret ved et såkaldt sporbarhedscertifikat gennem SBP-ordningen.

Er skoven PEFC-certificeret, lever den automatisk op til kravene i EUs Tømmerforordning og SBPs regler for bæredygtig oprindelse.

Hvad betyder certificering for skovdriften?
Ved PEFC-certificering siger man ja til at forvalte skoven efter retningslinjer beskrevet i PEFC Danmarks skovstandard, og skovejeren skal fastsætte en politik og en målsætning for den bæredygtige skovdrift. Kravene til planlægning og registrering er grundfundamentet for, at auditoren kan vurdere de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser for skovdriften, og kontrollere, om skovejeren lever op til skovstandardens krav.

Kontakt Dansk Skovcertificering for nærmere information om PEFC-gruppecertificering.

Foto: Trine Helene Henrichsen