Retningslinjerne for Skovsøhus Natur ApS´ behandling af dine persondata:

Virksomhedens samarbejde med kunder og samhandelspartnere nødvendiggør registrering, behandling og opbevaring af personoplysninger.

Der gælder følgende retningslinjer omkring behandling af persondata hos Skovsøhus Natur ApS

Opbevaring af persondata

Skovsøhus Natur ApS opbevarer de fleste persondata på online systemer som E-conomic (Regnskabssystem) samt på en Synology Nas med kodelås.

Skriftlige kontrakter opbevares under lås i kontormiljø.

Ansøgninger vedr. jobansættelse modtaget per mail overføres ved modtagelse til særskilt mappe i Synology Nasen og slettes derefter fra mailsystem.

Videregivelse af persondata

Skovsøhus Natur ApS videregiver udelukkende data til tredjepart (andre virksomheder eller personer), hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

•Videregivelsen sker efter vores generelle forretningsbetingelser, der fordrer, at vi kan videregive kontaktoplysninger og geografiske oplysninger til samhandelspartnere, der har brug for disse for at kunne udføre opgaver eller aftage/levere produkter aftalt med kunden.

•Videregivelsen sker med hjemmel i lovgivningen, f.eks. indberetning til offentlige myndigheder.

• Videregivelsen sker efter skriftligt samtykke fra kunden f.eks. ved indberetning af tilskudssager, biotopplaner og lign.

Indsigtsret, berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler.

Du har ret til at få følgende oplysninger om dine persondata:

•Om der behandles persondata

•Hvilke persondata der behandles

•Formålet med behandlingen af persondata

•Om der behandles både alm. persondata og følsomme persondata

•Hvilket tidsrum persondata behandles, herunder opbevares

•Du har desuden ret til at:

•Anmode om berigtigelse eller sletning

•Indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig Skovsøhus Natur ApS’ behandling af persondata

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv berigtiget. Du må selv tage initiativ til en sådan berigtigelse

Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger. Skovsøhus Natur ApS kan dog afvise din anmodning om sletning, hvis der er hjemmel til at beholde data i form af lovgivning, kontrakter, arkiveringsregler iht. Bogføringsloven m.m.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder indenfor indsigt, berigtigelse eller sletning skal du kontakte vores kontor. Vi anbefaler en skriftlig kontakt, evt. pr. mail, af hensyn til efterfølgende dokumentation.

Udlevering af data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata som Skovsøhus Natur ApS behandler omkring dig.

Kopien kan både udleveres til dig, eller på opfordring fra dig, til andre.

Udlevering af data vil ske på et almindeligt læsbart format.

Samtykke

Skovsøhus Natur ApS anvender i flere forskellige sammenhænge samtykke omkring behandlingen, herunder videregivelse af persondata.

Samtykke kan f.eks. ske ved:

•Indrapportering til Danmarks Statistik

•Indrapportering til Dansk Skovforening

•Div. Indrapportering gennem VIRK

Det skal understreges, at et samtykke altid er en frivillig tilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger.

Dette betyder, at du til hver tid kan tilbagetrække dit samtykke og at Skovsøhus Natur ApS derefter ophører behandling, herunder opbevaring, af persondata med hjemmel i samtykket.

Såfremt der er anden hjemmel omkring behandlingen af de specifikke persondata, som f.eks. lovhjemmel, kontrakter, andre aftaler e.l. vil Skovsøhus Natur ApS fortsat kunne behandle de specifikke persondata.