JAGT- OG NATURPROJEKTER

Skovsøhus Natur ApS laver alle typer projekter inden for jagt og natur.
Vi står både for etablering af enkelte naturelementer, samt biotop-, jagt- eller naturplaner for hele ejendommen, hvor ejerens ønsker og målsætning er grundlæggende for resultatet.

Vi har mangeårig erfaring med

  • Udarbejdelse af biotop-, jagt- og naturplaner
  • Forøgelse af herlighedsværdi på ejendomme
  • Etablering af biotoper, vildtremiser, læhegn, skovrejsning, alléer og andre beplantninger
  • Anlægning af søer
  • Naturpleje
  • Ansøgning til myndigheder om landzonetilladelser, dispensationer og tilskudssøgning

Gennemførte projekter

  • http://www.sludstrup.dk/ [T1]
  • Biotopforbedrende tiltag, Egedal
  • Biotopforbedrende tiltag, Holmene 1